فرم ثبت نام

از علاقه مندان جهت شرکت در برنامه های تحقیقاتی و تست نرم افزارها، بازی ها و وب سایت های ایرانی دعوت به عمل می آید.  

متقاضیان جهت همکاری در این برنامه تحقیقاتی می بایست فرم ذیل را تکمیل نمایید.