با تیم مدیران و مشاورین آلپ آشنا شوید

تیم اجرایی

frank

نوید اشرف زاده

Cofounder – CEO

james1

نیما اشرف زاده

Cofounder

louis1

شهریار اشرف زاده

Financial manager

louis1

امیرمحمد صفری

Developer

frank

بیتا فرمهین فرهانی

Legal Specialist

frank

غزل حسین زاده

Product designer

مشاورین

نیما اشرف زاده
نیما اشرف زادهمنتور و مشاور کسب و کار
آرمین نوری نشاط
آرمین نوری نشاطمنتور حوزه سلامت الکترونیک
شهریار اشرف زاده
شهریار اشرف زادهمشاور امور مالی و مالیاتی

ارائه دهندگان خدمات

آرمین نوری نشاط
آرمین نوری نشاطNetwork Expansion
امیر محمد صفری
امیر محمد صفریPenetration Testing
غزل حسین زاده
غزل حسین زادهProduct Design

آخرین اخبار