استارتاپ کمپ چیست

استارتاپ کمپ یک برنامه خصوصی است که در آن گروه آلپ پس از بررسی صلاحیت تیم متقاضی، مجموعه ایده های بررسی شده خود در اختیار آنها قرار میدهد و تیم در بازه زمانی مشخص شده محصول اولیه را آماده کرده و به گروه آلپ ارائه می کنند. در صورت تایید گروه آلپ محصول برای توسعه و جذب سرمایه وارد پروژه توسعه کسب و کار گروه می شود. 

همچنین تیم هایی که ایده ای جدید داشته باشند در صورت تایید گروه آلپ می توانند با همان ایده وارده استارتاپ کمپ شوند.

بیشتربخوانید

چرا استارتاپ کمپ

در این دوره گروه آلپ خدمات گسترده ای را به تیم ارائه می دهد. 

  • فضای کار رایگان با تمام امکانات
  • جلسات مشاوره با فعالین اکوسیستم استارتاپ
  • مدیریت، برنامه ریزی و تعیین استراتژی پروژه
  • جذب سرمایه های دولتی و خصوصی با توجه به پروژه
  • مارکتینگ 
  • معرفی نیروهای متخصص برای پروژه
  • تامین نیازهای مالی تیم تا سقف مشخص
بیشتربخوانید

مشاورین کمپ

louis1

شهریار اشرف زاده

CEO TarazArgham

frank

James Park

PHOTOGRAPHER

rachel1

Louis Frank

STYLIST

james1

نیما اشرف زاده

COO & CMO Sheypoor

آخرین اخبار