وزیر ارتباطات:‌ قطع اینترنت برای سنجش تاب‌آوری زیرساخت‌ها لغو شد