حمایت دانشگاه علم و صنعت از استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان