اکوسیستم استارتاپی چیست و چرا اهمیت دارد ؟

هر اکوسیستم استارتاپی یا زیست‌بوم متشکل از یک یا چند چرخه حیات است و هر کدام از این چرخه‌ها وابسته به عناصری هستند که با یکدیگر رشد می‌کنند و توسعه می‌یابند. برای مثال، یک موجود زنده برای ادامه حیاتش در یک اکوسیستم نیازمند مواد غذایی است و محیط نامطلوب ممکن است موجب نابودی‌اش شود. استارتاپ‌ها همچون موجودات زنده در یک زیست بوم به تعامل با بازیگران آن و رشد جمعی نیازمندند و نمی‌توان اجزای یک اکوسیستم را مستقل از کل بررسی کرد.

چرخه حیات استارتاپ

برای پرداختن به اکوسیستم استارتاپی،‌ ابتدا باید درباره مفهوم چرخه حیات استارتاپ صحبت کنیم. این چرخه از شش مرحله تحقیق، امکان سنجی، توسعه، معرفی، رشد و بلوغ تشکیل می‌شود. در مراحل اولیه حیات یک استارتاپ نیاز به منابع مالی محدود است، اما پس از امکان‌سنجی و در مرحله توسعه، استارتاپ‌ها در دره مرگ قرار می‌گیرند، زیرا هزینه‌ها افزایش می‌یابد اما درآمد وجود ندارد و اعتبارات تامین شده قبلی (که معمولا از طریق دوستان، آشنایان یا منابع دولتی است) برای حیات استارتاپ کفایت نمی‌کند و استارتاپ نیازمند سرمایه‌گذار است.

راز ماندگاری در اکوسیستم استارتاپ

با توجه به آنچه گفته شد، یک استارتاپ با افراد یا سازمان‌هایی در ارتباط است تا بتواند رشد کند و به بلوغ برسد. این افراد یا سازمان‌ها می‌توانند منتورها (مربیان)، مشاوران‌، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران منجی یا سازمان‌ها و نهادهایی همچون دانشگاه‌ها، موسسات عمومی و دولتی، سازمان‌های پشتیبانی (انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها، فضاهای همکاری و…)، سازمان‌های تحقیقاتی، سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات (حقوقی، خدمات مالی و…) و شرکت‌های بزرگ باشند. مجموعه این موارد را اکوسیستم استارتاپی می‌نامیم. برای جذب سرمایه اولیه تیم تشکیل‌دهنده یک استارتاپ و موضوعی که روی آن کار می‌کنند، اهمیت بسیاری دارد،

 

 

اکوسیستم‌ها معمولا به صورت شهری یا ایالتی تعریف می‌شوند. مثلا اکوسیستم سیلیکون ولی (دره سیلیکون در آمریکا) یا اکوسیستم پاریس. این براساس عملکردشان رتبه‌بندی می‌شوند. هر چقدر رتبه اکوسیستمی بالاتر باشد، به معنای مساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری در آن فضاست و سبب می‌شود، تیم‌ها و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند.

می‌توان نتیجه گرفت که رشد و بهبود اکوسیستم استارتاپی بومی وابسته به شبکه‌سازی صحیح میان افراد، سازمان‌ها و محیط استارتاپی در کشور است که با ایجاد رویدادهای مشترک، فعالیت‌ها و تعاملاتشان زمینه رشد استارتاپ‌ها و افزایش سرمایه ملی را رقم بزنند.

برای خواندن مقالات دیگر در زمینه استارتاپ اینجا کلیک کنید